Başvuru Belgeleri

ODA ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Ruhsatname teslim alındıktan sonra, en geç 6 ay içinde Odaya kayıt zorunludur.

1- Oda üyeliği başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi
3- Bakanlıkça hazırlanacak ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği. (Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak bila ücret tasdik eder.)
4- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah). (İlçe Nüfus Müdülüklerinden alınmış yerleşim yeri belgesi aslı veya muhtarlıklardan alınmış ikametgah belgesinin aslı)
5- Başvuru tarihinden önce, son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin aslı (Cumhuriyet Savcılıklarından Sabıka Kaydınızı alırken kamu kurumuna-resmi kuruma verilmek üzere ifadesini kullanmanız gerekmektedir. E-devlet veri tabanından alınmış adli sicil kayıtları geçersizdir).
6- Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ile sertifika programından mezun olanlar için sertifikanın aslı veya onaylı örneği. (Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak bila ücret tasdik eder.)
7- 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın (Türk Vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hak) noter onaylı örneği ile yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yeri belgesi.
8- Son 3 ay içinde çekilmiş en az 4 adet renkli vesikalık fotoğraf. Ayrıca aşağıdaki formatta taranmış halde, elektronik ortamda ileteceğiniz fotoğraf:
Biyometrik fotoğrafınızı, gönderirken isminizi ve soyisminizi de belirterek, elektronik ortamda buro@buro.org.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.
Fotoğraf ölçüleri:
Kafa ölçüsü fotoğrafın %60’ı ve/veya %70’i oranında, arka fon beyaz renkli, 4×5 cm ölçüsünde, 1512 x 1890 piksel ebadında ve 300 DPI çözünürlükte.
9- Oda üyeliği aidatı yatırıldığına ilişkin dekont.
10- Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ruhsatname ile birlikte tarafınıza gönderilen “ruhsatname düzenlendiğine ilişkin” yazının örneği.
*Eylemli rehber olacaksanız 2017 Çalışma kartı başvursu gerekmektedir.