Başvuru Belgeleri

ODA ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Ruhsatname teslim alındıktan sonra, en geç 6 ay içinde Odaya kayıt zorunludur.

1-Oda üyeliği başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi
3- Bakanlıkça hazırlanacak ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği. (Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak bila ücret tasdik eder.)
4- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah). (İlçe Nüfus Müdülüklerinden alınmış yerleşim yeri belgesi aslı veya muhtarlıklardan alınmış ikametgah belgesinin aslı)
5- Başvuru tarihinden önce, son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin aslı
6- Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ile sertifika programından mezun olanlar için sertifikanın aslı veya onaylı örneği. (Başvuruyu teslim alan görevli, belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla örneklerinin aslına uygunluğunu altına isim ve unvanını yazarak bila ücret tasdik eder.)
7- 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın (Türk Vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hak) noter onaylı örneği ile yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yeri belgesi.
8- Son 3 ay içinde çekilmiş en az 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.
9- Oda üyeliği aidatı yatırıldığına ilişkin dekont. (Oda’ya kabulden sonra kişiye Oda tarafından bilgi verilerek eylemli veya eylemsiz aidatının yatırılması belirtilir.)