Rehber Ücret ve Sözleşme

Bakanlık Makamının 19.12.2016 tarih ve 228014 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine ait 2017 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur:           338 TL

B- Transfer:                170 TL

C- Gece Turu:             170 TL

D- Paket Tur:              408 TL

E- Aylık Ücret:           3380 TL

Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz.

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentelerin rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır.

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz.

 

Paket Tur Nedir? 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmıştır.

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar.

Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır.
• Paket tur, konaklamayı içerir.
• Bir başka deyişle (örnek vermek gerekirse): 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; 15 gün x 393 TL= 5,895 TL’den az olamaz.
• Paket tur ücreti olarak Bakanlık tarafından belirlenen 393 TL; paket tur programlarında günlük, gün başına alacağınız taban ücrettir.

 

SÖZLEŞMELER

  1. Rehber – Acente Hizmet Sözleşmesi
  2. Müşteri – Rehber Sözleşmesi