Rehber Ücret ve Sözleşme

Bakanlık Makamının 19.12.2016 tarih ve 228014 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine ait 2018 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur:           387 TL

B- Transfer:                195 TL

C- Gece Turu:             195 TL

D- Paket Tur:              467 TL

E- Aylık Ücret:           3870 TL

Kaynak: http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,196598/2018-yili-rehber-ucretleri.html

Paket tur: Seyahat acentası tarafından önceden belirlenmiş bir program kapsamında; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren, düzenlenen ticarî faaliyeti,

Tur: Türkiye’nin tarihî, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi kapsayan veya konaklama içermeyen ticarî faaliyeti,

Kaynak: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14578/seyahat-acentalari-yonetmeligi.html

Paket Tur Nedir? 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmıştır.

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar.

Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır.
• Paket tur, konaklamayı içerir.
• Bir başka deyişle (örnek vermek gerekirse): 15 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; 15 gün x 393 TL= 5,895 TL’den az olamaz.
• Paket tur ücreti olarak Bakanlık tarafından belirlenen 393 TL; paket tur programlarında günlük, gün başına alacağınız taban ücrettir.

 

SÖZLEŞMELER

  1. Rehber – Acente Hizmet Sözleşmesi
  2. Müşteri – Rehber Sözleşmesi