2019 ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI

2019 ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI

Değerli Üyelerimiz,

2019 YILI ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI

TUREB’den gelen bilgi doğrultusunda 2019 yılı için ÇALIŞMA KARTI başvuruları RBS (Rehber Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Bu sebeple üyelerimizin odamız internet sitesinde yer alan “Çalışma kartı başvurusu” ikonunu tıklayarak açılacak olan sayfadan RBS sistemine öncelikle kayıt yaptırmaları ve daha sonra çalışma kartı başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili TUREB internet sitesinde yer alan bilgi şu şekildedir.

“6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun; 2/1-c maddesi; Çalışma kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini... ifade eder. 4/3. maddesi; “Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez.” düzenlemesini içermektedir.” hükümlerine istinaden ve Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Kurullarında  düzenlenecek belgelerden alınacak ücretler usulüne  ve 18 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, "Kart Ücretlerinin TUREB Yönetim Kurulunca belirlenmesi" kararına göre 2019 yılı çalışma kartı ücreti 200,00 TL (yüz elli Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

*Ödemeler, Halkbankası Paraf Karta iki taksit şeklinde de yapılabilir.

*Başvurular,  01 Kasım 2018 tarihinden itibaren bağlı olduğunuz odanızın web sayfası üzerindeki 2019 Çalışma Kartı Başvurusu butonu, eğer yoksahttps://rehber.tureb.org.tr adresi üzerinden yapılabilir.”

 

Çalışma Kartı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

1.    Üyelerin mutlaka RBS Sistemine giriş yaparak sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

2.    Rehber tarafından sistemde yer alan bilgiler güncel olarak derlenmelidir. (Yanlış veya hatalı olduğunu düşündüğünüz ve müdahale edemediğiniz kısımlar için odamıza başvuruda bulunabilirsiniz.)

3.    Çalışma kartı ödemeleri sadece RBS SİSTEMİ üzerinden KREDİ KARTI VEYA BANKA KARTI ile yapılabilmektedir. (Banka havalesi veya elden banka hesabına yatırma mümkün değildir.)

Bilgilerin kontrolü ve ödeme sonrasında başvuru işlemi ilgili yönlendirme butonları takip edilerek başvuru sonlandırılmalı ve ıslak imzalı dilekçe odamıza teslim edilmeli.

Dilekçe örneği:

 

BURSA TURİST REHBERLERİ ODASINA

2019 yılı çalışma kartı başvurumu RBS üzerinden yaptığımı ve başvurum doğrultusunda 2019 yılında Eylemli üye olacağımı belirtir gereğinin yapılmasını arz ederim...../..../2018

 

AD SOYAD

TC NO

 İMZA