Seçim Sonuçlarımız

Seçim Sonuçlarımız

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası'nın 28/12/2021 tarhindeki olağan zorunlu organ seçimlerinde Denizhan Sezgin oda başkanı olarak seçilmiştir.